چاپ خبر
چهارشنبه, ۰۴ مهر ۱۳۹۷
بازدید جناب آقای تهرانیان مدیر کل مدارس غیر دولتی از دبستان سوده
"بازدید جناب آقای تهرانیان مدیر کل مدارس غیر دولتی از دبستان سوده"
به همراه موسس بزرگوار سرکار خانم نمازی زاده ومدیران محترم مجتمع در بخشهای مختلف
 
انتهای پیام/.