چاپ خبر
سه‌شنبه, ۱۲ شهریور ۱۳۹۸
کسب افتخاری دیگر توسط دانش آموز سوده
آرشيدا مخترع دانش آموز سوده در مسابقات كشوري
رشته تيراندازي  امدادي تراپ مقام دوم انفرادي را به خود اختصاص داد.
 
 
 
انتهای پیام/.