چاپ خبر
دوشنبه, ۱۵ آذر ۱۴۰۰
آموزش مجازی در سوده

سوده در آموزش مجازی نیز همانند آموزش حضوری می درخشدو این نتیجه تدابیری است که از سالهای خیلی قبل در متوسطه 1 دربستر هوشمندسازی مدرسه

از نظر تجهیزات و آموزش مربیان و معلمان داشته است و امروز با سربلندی با بهترین روشهای آموزش مجازی دربسترهای متنوع

و باابزار پیشرفته همراه بانظارت کامل، به اولیا اطمینان و آرامش خاطر را در جهت یادگیری دانش آموزان داده است

و با انتخاب دروس فوق برنامه مرتبط با این نوع آموزش ، دختران ایران زمین راتوانمند تراز سایرین نموده

انتهای پیام/.