چاپ خبر
چهارشنبه, ۰۷ اردیبهشت ۱۴۰۱
سمینارهای انگیزشی رایگان توسط جناب دکتر علیرضا شریعتی
هیچ موفقیتی اتفاقی نیست ! موفقیت زاییده حال خوب ، پشتکار ، آگاهی و باور است .
مجتمع آموزشی دخترانه سوده ، در نظر دارد پیرامون ارتقاء علمی و آگاهی دختران این سرزمین گام بردارد و سمینارهای انگیزشی رایگان توسط جناب دکتر علیرضا شریعتی در روزهای 08/02/1401 و 22/02/1401 و 29/02/1401
جهت آمادگی مقطع دوره دوم متوسطه در سالن آمفی تئاتر مجتمع برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09012679162 و 09012412961 تماس حاصل نمایید .
آدرس : اشرفی اصفهانی _ نرسیده به پل همت _ انتهای خیابان شهید قموشی _ بن بست سوده _ سالن آمفی تئاتر مجتمع آموزشی دخترانه سوده
 
هیچ موفقیتی اتفاقی نیست ! موفقیت زاییده حال خوب ، پشتکار ، آگاهی و باور است .
مجتمع آموزشی دخترانه سوده ، در نظر دارد پیرامون ارتقاء علمی و آگاهی دختران این سرزمین گام بردارد و سمینارهای انگیزشی رایگان توسط جناب دکتر علیرضا شریعتی در روزهای 08/02/1401 و 22/02/1401 و 29/02/1401
جهت آمادگی مقطع دوره دوم متوسطه در سالن آمفی تئاتر مجتمع برگزار کند. جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن های 09012679162 و 09012412961 تماس حاصل نمایید .
آدرس : اشرفی اصفهانی _ نرسیده به پل همت _ انتهای خیابان شهید قموشی _ بن بست سوده _ سالن آمفی تئاتر مجتمع آموزشی دخترانه سوده
 
 
انتهای پیام/.