اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
     
 

   
اخبار  دبستان1 و2
آرزوی شکفتن در جشن شکوفه ها
(Mehr is here🍂🍁🍂🍁🌸we are all back again to celebrate starting the new academic year ( 2016-2017
 
 
 
 

گلستان سوده
در روز چهارشنبه ۹۶/۶/۲۹شکوفه هادر گلستان سوده روئیدن خود را جشن گرفتند.
 
 

فرشته های سوده
فرشته های سوده ،آمادگی برای بال زدن در آسمان علم آموزی را  جشن گرفتند...
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16  آرشیو خبر‌ها