اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
 
     
 

اخبار دبستان 1 و 2 سال تحصیلی 97-96  
هرکلاس یک کتابخانه کوچک

گزارشی از کمک به زلزله زدگان به روایت تصویر
اولیا عزیز دانش آموزان مهربان همکاران گرامی "خانواده بزرگ سوده "حماسه ای با حضور پررنگتان آفریدید که زبان و قلم قاصر از بیان آن است.

گوشه هایی از شکوه گرامیداشت اربعین حسینی
     
 
آرشیو اخبار  دبستان سال تحصیلی96-95   
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47  آرشیو خبر‌ها