معرفی امور بین الملل و محیط زیست
امور بین الملل مجتمع سوده از سال 2003 با هدف حضور دانش آموزان در عرصه ی فعالیت های بین المللی علمی، فرهنگی و هنری فعالیت خود را آغاز کرده است .
و دپارتمان محیط زیست با آگاهی از ضرورت حفظ محیط زیست و آموزش  آن در مدرسه،دپارتمان محیط زیست مجتمع آموزشی سوده فعالیت خود را از سال 1385 آغاز کرده است  (ادامه مطلب)
امور بین الملل و محیط زیست