اخبار مجتمع آموزشی سوده  
     
 
اخبار متوسطه دوره دوم  
     
 
اخبار دوره متوسطه اول  
     
 
اخبار پیش دبستان و دبستان   
کسب مقام دوم در مسابقات محاسبات ذهنی با چرتکه
آنیل رضایی پایه سوم کسب مقام دوم در مسابقات محاسبات ذهنی با چرتکه برگزیده برای شرکت در مسابقات هندوستان ۲۰۲۳
 

فعالیت های آبان ماه سال تحصیلی ۱۴۰۲ در دبستان سوده
     
 
فعالیت های هنرستان