29 خرداد 1397

برگزاری چهارمین جشنواره ملی تولید محتوای الکترونیکی سوده (تماس)

سپاس خدا را که ایران عزیزما با داشتن سرمایه های بی نظیر انسانی پتانسیل بسیار بالایی از هوش وتوانایی را دارا می باشد
ودربه ظهور رساندن این نیروی بالقوه انسانی،سیستم آموزشی کشورمهمترین نقش را ایفا می کند.....
 
مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 2/5
(2 نظر )

7 خرداد 1396

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 خرداد 1396

مولف: مدیر سیستم
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1