22 مهر 1398

بازگشایی سال تحصیلی

آغاز شروع سال تحصیلی 99-98  مبارک باد 
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )

7 مهر 1397

آغاز سال تحصیلی 98 - 97

بار دیگر  « مـــــــــهر» از راه رسید...
 
مولف: مسئول واحد وب سایت هنرستان
0  نظر
رتبه خبر: 
(0 نظر )
قبلی  
1 
  بعدی
صفحه 1 از 1